HMS-kurs for ledere

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at daglig leder eller øverste leder i en virksomhet, skal kunne dokumentere opplæring i HMS-arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig. «HMS-kurs for ledere» gir en innføring i de viktigste sidene av HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Vi holder åpne HMS-kurs for ledere i Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Tromsø. Vi har også åpne kurs i digitalt klasserom for de som ønsker denne løsningen.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom som et videomøte. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Les mer her

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur
– Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter
– Roller i HMS-arbeidet
– Krav til arbeidsmiljø
– Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
– Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde et HMS-system på arbeidsplassen

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 09.00—16.00. Trygg Kurs sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Pris: Kr. 3.850,- per deltaker og inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis.

Her er datoer for kommende kurs. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen