Stillaskurs 2-9 meter med fallsikring – nettkurs

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Når det gjelder fallsikring krever norske myndigheter at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen.

Dette kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (15 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring. Kursbevis for den teoretiske delen blir utstedt til deltakerne etter at teorikurset er gjennomført, både for stillas og fallsikring.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Formål: Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling. Kurset gir også deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr, og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Del 1 – Stillas
– Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– Kontroll av stillas
– Rullestillas
– Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– Tillatte belastninger

Del 2 – Fallsikring
Lover og forskrifter
– Kontroll, daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling.

Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Skroll til toppen