Industrivern grunnopplæring – 3 dager

Tredagers grunnopplæring for nytt mannskap i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og være risikotilpasset den enkelte virksomhet.

Hovedmål: Etter gjennomført grunnopplæring skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen bedrift. De skal også kunne ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nød- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Bedriftens industrivern
– Forebyggende arbeid
– Forsterket brannvern
– Forsterket førstehjelp
– Praktiske øvelser

Målgruppe: Personer som skal tiltre som industrivernpersonell i bedrifter med eget industrivern.

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Pris: Kurset leveres kun som bedriftsintern opplæring. Ta kontakt for mer informasjon og eventuelt tilbud til din bedrift.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen