Industrivern grunnopplæring – 3 dager

Grunnopplæring, 3 dager, for nytt mannskap i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet.

Hovedmål: Etter gjennomført grunnopplæring skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nød- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– bedriftens industrivern
– forebyggende arbeid
– forsterket brannvern
– forsterket førstehjelp
– praktiske øvelser

Målgruppe: Personer som skal tiltre som industri­vernpersonell i bedrifter med eget industrivern.

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Aktuelle kurs


Handlekurv
Rull til toppen