HMS-kurs for ledere, Verneombudskurs og HMS-rådgivning

HMS-kurs og opplæring er lovpålagt for de fleste bedrifter. Dette gjelder eksempelvis bedriftens ledere, verneombud og AMU medlemmer. Trygg Kurs har lang erfaring med denne type kurs. Har din bedrift behov for en HMS-rådgiver har vi flere ressurser innen dette fagfeltet, se mer info nederst på siden.

Kursene gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte så det stilles ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

HMS-kurs også på engelsk
I tillegg til kurs på norsk, kan vi også tilby HMS-kurs for ledere på engelsk (HSE-course for employers) og Verneombudskurs på engelsk (Safety Representative Course)

Følg lenkene nedenfor for oversikt over planlagte kurs eller ta kontakt med Trygg Kurs AS for pristilbud til din bedrift.

Verneombudskurs – 2 dagers kurs

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Les mer om Verneombudskurs – 2 dagers kurs og se aktuelle datoer

Verneombudskurs – 40 timers kurs

Kurset er myntet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Les mer om Verneombudskurs – 40 timers kurs og se aktuelle datoer

Verneombudskurs som nettkurs


Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen og har derfor laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis. For bedrifter som trenger et 40-timers kurs kan man kombinere e-læring med klasseromsundervisning.

Kjøp tilgang til kurset på Tryggportalen

Verneombudskurs – kombinert læring

Verneombudskurs kombinert gjennomføres ved at man først gjennomgår nettkurset. Nettkurset er en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test man må bestå for å dokumentere kompetanse. Når testen er bestått melder man seg på et to-dagers fordypningskurs i klasserom med videre innføring, gruppeoppgaver og case-løsninger.

Kjøp tilgang til kurset på Tryggportalen

HMS-kurs for ledere

HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Les mer om HMS-kurs for ledere og se aktuelle datoer

HMS-kurs for ledere som nettkurs


For mange ledere kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen og har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Kjøp tilgang til kurset på Tryggportalen

Safety Representative Course – Verneombudskurs på engelsk

The course provides the necessary knowledge that you need as a safety representative and within the HSE-requirements (Health, Safety and Environment).

Read more about Safety Representative Course and see upcoming dates

HSE-course for employers – HMS-kurs for ledere på engelsk

According to the Working Environment ACT § 3-5, the employer shall have training in health, environment and safety work (HSE). The obligation is personal and can not be delegated. This course aims to provide such training. During this course you will learn the basic requirements of the Working Environment Act (AML) and related regulations, so that you can succeed with the HSE work in your company.

Read more about HSE-course for employers and see upcoming dates

HMS-rådgivning

Vi i Trygg Kurs har mange års erfaring fra kursing og rådgivning innen HMS, noe som gir oss et godt utgangspunkt for å kunne bistå din bedrift med å dekke deres behov enten dere trenger hjelp til å komme i gang med arbeidet, eller om dere trenger bistand for å videreutvikle eksisterende systemer. Vi kan hjelpe deg gjennom hele eller deler av prosessen, fra oppbygging til implementering og vedlikehold. Vi tilpasser rådgivningen til din bedrift og bransje, kompleksitet, størrelse, risiko og dokumentasjonskrav.

Les mer om HMS-rådgivning

Rull til toppen