HMS-kurs for ledere, verneombudskurs og HMS-rådgivning

HMS-kurs er lovpålagt for de fleste bedrifter. Dette gjelder for eksempel for bedriftens ledere, verneombud og AMU-medlemmer. Trygg Kurs har lang erfaring med denne type kurs. Hvis din bedrift har behov for en HMS-rådgiver, har vi flere ressurser innen dette fagfeltet. Se mer informasjon nederst på siden.

Kursene gjennomføres av dyktige instruktører som har evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

HMS-kurs på engelsk
I tillegg til kurs på norsk, kan vi tilby HMS-kurs for ledere på engelsk (HSE-course for employers) og Verneombudskurs på engelsk (Safety Representative Course)

Følg lenkene nedenfor for oversikt over planlagte kurs eller ta kontakt med Trygg Kurs AS for pristilbud til din bedrift.

Verneombudskurs – 40 timers kurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Kurset er beregnet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Les mer om Verneombudskurs – 40 timers kurs og se aktuelle datoer

Verneombudskurs – 2 dagers kurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Les mer om Verneombudskurs – 2 dagers kurs og se aktuelle datoer

Verneombudskurs som nettkurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å få utstedt kursbevis. For bedrifter som trenger et 40-timers kurs, kan man kombinere e-læring med klasseromsundervisning.

Kjøp tilgang til kurset på Tryggportalen

Verneombudskurs – kombinert læring

«Verneombudskurs kombinert» gjennomføres ved at man først gjennomgår nettkurset. Nettkurset er en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs er det lagt opp til at man må bestå en test for å dokumentere kompetanse. Når testen er bestått, melder man seg på et to-dagers fordypningskurs i klasserom med videre innføring, gruppeoppgaver og case-løsninger.

Kjøp tilgang til kurset på Tryggportalen

HMS-kurs for ledere som nettkurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

For mange ledere kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Derfor har vi laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs er det lagt opp til at man må bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Kjøp tilgang til kurset på Tryggportalen

HMS-kurs for ledere

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne typen opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Les mer om HMS-kurs for ledere og se aktuelle datoer

Safety Representative Course 40 hours – Verneombudskurs på engelsk – 40 timer

The course provides the necessary knowledge that you need as a safety representative and within the HSE-requirements (Health, Safety and Environment).

Read more about Safety Representative Course and see upcoming dates

HSE-course for employers – HMS-kurs for ledere på engelsk

According to the Working Environment ACT § 3-5, the employer shall have training in health, environment and safety work (HSE). The obligation is personal and can not be delegated. This course aims to provide such training. During this course you will learn the basic requirements of the Working Environment Act (AML) and related regulations, so that you can succeed with the HSE work in your company.

Read more about HSE-course for employers and see upcoming dates

Skroll til toppen