Fallsikringskurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 8 § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring»). Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at arbeidstakeren har fått den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.

Formål: Gi deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og gjøre deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Kontroll; daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

Målgruppe: Kurset passer for dem som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr. Om du har behov for kurs i den mer og mer populære standarden NS9610 så finner du det her. 

Varighet: 4 timer.

Krav til forkunnskaper: Ingen formelle krav. Kurset gjennomføres på norsk.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.400,- pr. deltaker og inkluderer utstedelse av kursbevis og litt lett servering før kurset starter.

Trygg Kurs kan også gjennomføre fallsikringskurs som bedriftsinternt kurs.

Her er datoer for kommende Fallsikringskurs, meld deg på i dag