Stillaskurs 2-9 meter – Teori og praksis

Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidstaker som har gjennomgått opplæringen, er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

FORMÅL
Kvalifisere personell for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillas
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • Tillatte belastninger

MÅLGRUPPE
Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

VARIGHET
Kurset går over 4 dager. 15 timer teori + 15 timer praksis.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Fallsikringskurs.

PRIS
Inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis.

Kurset tilbys både som åpent kurs og som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel. 

Meld deg på kommende Stillaskurs 2-9 meter – Teori og praksis her


Skroll til toppen