Stillaskurs 2-5 meter – Teori

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for opplæring av arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillas over to meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (7,5 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

FORMÅL
Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisiko for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillas
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • Tillatte belastninger

MÅLGRUPPE
Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra to til fem meter i standardoppstilling.

VARIGHET
Kurset går over en dag. 7,5 timer teori.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Fallsikringskurs.

Vi tilbyr for tiden ikke dette som et åpent kurs, men vi tilbyr det gjerne som bedriftsintern opplæring. Ta kontakt slik at vi kan hjelpe dere med dette!

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset


Skroll til toppen