Toppmeny

Stillaskurs 2-5 meter – Teori

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for opplæring av arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillas over to meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (7,5 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring.

Formål: Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– kontroll av stillas
– sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– tillatte belastninger
– kontroll av stillas

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra to til fem meter i standardoppstilling.

Varighet: 1 dager (7,5 timer teori).

Krav til forkunnskaper: Grunnleggende fallsikringskurs.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 3.500,- per deltaker og inkluderer kursbevis for teoretisk del.

Kurset tilbys både som åpent kurs og bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Aktuelle kurs


Relaterte kurs

StillaskursStillaskurs 2-5m - Teori og praksisStillaskurs_5-9m-teoriStillaskurs 5-9m - Teori og praksisBrukerkursStillasAnhukerkurs
Fallsikringskurs
Liftkurs
Trygg Kurs AS