Anhuker-kurs

Myndighetene krever at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre arbeidet på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving. Gjøre deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Merking
– Kontroll og kassering av løfteredskaper
– Løfteredskapstabeller
– Sikkerhetsteori
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Personer som skal bistå kranførere med stropping, anhuking og signalgiving.

Varighet: 6 timer.

Tidspunkt: 08.30-14.30 (gjelder åpne kurs i våre lokaler i Asker).

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.400,- pr. deltaker og inkluderer kursbevis.

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs på forespørsel, både på norsk og andre språk.

Kursdatoer


Rull til toppen