Anhukerkurs – Stroppekurs

Myndighetene krever at de som jobber med anhuking, signalgiving og stropping har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre arbeidet på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre. Vårt klasseromskurs inkluderer praktiske øvelser med kranbil.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap om anhuking, signalgiving og stropping. Gjøre deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Merking
– Kontroll og kassering av løfteredskaper
– Løfteredskapstabeller
– Sikkerhetsteori
– Lover og forskrifter
– Praktiske øvelser

Målgruppe: Personer som skal bistå kranførere med stropping, anhuking og signalgiving.

Varighet: 1 dag

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Pris: Prisen pr. deltaker og inkluderer kursbevis og lunsj.

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs på forespørsel, både på norsk og andre språk.

Her er en oversikt over kommende kurs. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen