Toppmeny

Anhuker-kurs

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Merking
– Kontroll og kassering av løfteredskaper
– Løfteredskapstabeller
– Sikkerhetsteori
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Kurset er tilpasset personer som skal bistå kranførere med stropping, anhuking og signalgiving.

Varighet: 7,5 timer.

Tidspunkt: 08.30-16.00 (gjelder åpne kurs i våre lokaler i Asker).

Krav til forkunnskaper: ingen.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.100,- pr deltaker, og inkluderer kursbevis.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.


Kurs for anhukere og signalmenn

Relaterte kurs

Anhukerkurs
Fallsikringskurs
Farlig småverktøy
Liftkurs
Truckførerkurs
Anleggsmaskin kurs
Offshore/skip
Trygg Kurs AS