Arbeidsvarsling kurs 3

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de kravene skiltmyndigheten setter til dem som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveier. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, hvilke faremomenter en trafikkdirigent utsettes for og hvordan man best kan beskytte seg under arbeidet.


Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Personlig sikkerhet
  • Bremselengder og reaksjonstider
  • Tegngivning og adferd
  • Ledebil
  • Trafikkavvikling og kapasitet
  • Krav til varsling
  • Praktisk øvelse

Praktisk informasjon: Kurset holdes på én dag, fra kl. 08.30–15.00. Kursbeviset må oppdateres hvert 5. år.

Pris: Arrangeres bedriftsinternt. Be om uforpliktende tilbud.

Krav til forkunnskaper: Du må ha et gyldig Arbeidsvarsling 1-bevis.

Språk: Norsk


Kontaktskjema - Arbeidsvarsling

Fyll ut skjemaet for å ta kontakt med oss

Skroll til toppen