Forsterket førstehjelpskurs – Industrivern

12-timerskurs for bedrifter med tilleggstjenesten «forsterket førstehjelp».

Hovedmål: Etter gjennomført opplæring skal deltakerne selvstendig kunne iverksette førstehjelp ved skader og akutt sykdom, og de skal som gruppe kunne yte en organisert innsats ved ulykker med flere skadde personer.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Brannskade
– Etseskade
– Sårskade
– Brudd
– Forgiftning
– Arbeid på skadested
– Samleplass for skadede
– Skadesortering og prioritering
– Krisereaksjoner
– Praktiske øvelser

Målgruppe: Personell i industriverngruppen i bedrifter som organiserer forsterket førstehjelp.

Varighet: 12 timer fordelt på 2 dager.

Krav til forkunnskaper: Industrivernkurs grunnopplæring.

Uforpliktende tilbud - Forsterket førstehjelpskurs – Industrivern

Dette er et bedriftsinternt kurs. Fyll ut skjemaet for å få et tilbud til din bedrift.