Truckførerkurs grunnpakke

Truckførerkurs – Grunnpakke: Modul 1.1 + 2.2 + 3.2
– Fellesteori, fagdel med teori og prøve og grunnleggende praksis.

I denne kurspakken inngår Modul 1.1 – Fellesteori (8 timer), Modul 2.2 – Fagdel med teori og prøve (14 timer) og Modul 3.2 – Grunnleggende praksis (6 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr. Grunnopplæringen skal også omfatte viktige kontrollpunkter på trucker.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
– Ytre miljø
– Sikkerhetsbestemmelser
– Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde
– Truckulykker
– Truckens konstruksjon og virkemåte
– Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene
– Kontroll- og rapportering
– Stabilitet
– Godshåndtering og forståelse av lastediagram
– Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
– Bruksområder og betjening
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre truck.
Varighet: 28 timer, i løpet av 4 dager.
Eksamen: 2 skriftlige teoretiske prøver på 1 time hver.
Krav til forkunnskaper: Ingen.
Pris: Ta kontakt for tilbud til din bedrift!

Uforpliktende tilbud - Truckførerkurs - grunnpakke

Fyll ut skjemaet for å få et tilbud til din bedrift på Truckførerkurs - grunnpakke. I denne pakken inngår modul 1.1 - modul 2.2 og modul 3.2.

Skroll til toppen