G4 – Bro- og traverskran

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre bro- og traverskran. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå en teoretisk og praktisk eksamen.  Trygg Kurs AS leverer et interessant og inspirerende kurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker føring av mobilkran.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for bro- og traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Målgruppe: Arbeidere som skal føre bro- og traverskraner.

Krav til for kunnskap: Fellesteori (modul 1.1) og G11 Løfteredskap.

KURSPAKKE VARIANTER:

Fellesteori: Modul 1.1
– Fellesteori og prøve

G11 – Løfteredskap: Modul 2.3
– Fagdel med teori og prøve.

G4 – Teori og praktisk bruk: Modul 2.7 og 3.7
– Fagdel med teori og prøve og grunnleggende praktisk bruk.

G4Praktisk bruk: Modul 3.7
– Grunnleggende praktisk bruk.

G4 med G11 løfteredskap: Modul 2.3 – 2.7 – 3.7
– Fagdel med teori og prøver og grunnleggende praktisk bruk.

G4 – Praksiskjøring: Modul 4.7
– Kjøring, praksis med prøve.

 

 

Skroll til toppen