Arbeid i høyden – kurs og opplæring

Arbeid i høyden er en samlebetegnelse for alt arbeid som utføres i høyden. Arbeid i høyden kan være både utfordrende og risikabelt. Når man jobber i høyden, enten det er på stillas, i stige, på tak, i stolpe eller i mast, er det avgjørende at man har fått riktig og tilstrekkelig opplæring. Dette innbefatter at man har kunnskap om blant annet: hvilken risiko man er utsatt for, faremomenter, valg og bruk av utstyr, risikovurdering med mer. 

Arbeid i høyden krever nøye planlegging, grundig opplæring og kontinuerlig oppmerksomhet på sikkerhet. Ved å ta de riktige forholdsreglene kan man minimere risikoen for ulykker og sikre at arbeidet utføres trygt og effektivt i høyden. Det er også krav til kurs ved arbeid i høyden.

Er du arbeidsgiver eller leder med ansvar for personell som arbeider i høyden? Ta vårt nettkurs Arbeid i høyden som gir deg en overordnet innføring i regelverk og bruk av utstyr.

Trygg Kurs har lang erfaring med kurs og opplæring innen de fleste av de områdene som faller inn under arbeid i høyden. I kurs- og opplæringssammenheng innbefatter dette kurs i fallsikring, bruk av lift/personløfter, mast- og stolpeklatring, stillasbygging, bruk av stillas, redning og nedfiring o.l.

Nedenfor har vi samlet de forskjellige kursene vi tilbyr, flere holdes som åpne kurs på våre avdelinger og alle kursene kan leveres bedriftsinternt. Klikk på det kurset du er interessert i for mer informasjon:

FALLSIKRINGSKURS – 1 DAG
Vi anbefaler vårt standard Fallsikringskurs til alle kunder. Kurset holdes i henhold til standarden NS9610. Det vil si en felles teoridel, men at praksis tilpasses deltakernes jobbsituasjon. Flere og flere etterspør arbeidere med denne kompetansen. Kurset kan gjennomføres bedriftsinternt, ta kontakt på [email protected] for mer info.

FALLSIKRINGSKURS GRUNNLEGGENDE – 4 TIMER
Et generelt grunnleggende fallsikringskurs på 4 timer med begrenset praksis som passer for de som av og til bruker fallsikringsutstyr og for iDette kurset holdes bedriftsinternt på forespørsel. Teoridelen til dette kurset er også tilgjengelig som nettkurs.

LIFTKURS / PERSONLØFTER
Vi holder liftkurs/personløfterkurs som åpent kurs på alle våre avdelinger og som bedriftsinternt kurs på forespørsel. Grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift. Praksis på lift i alle tre klasser, A B C. Teoridelen til liftkurset er også tilgjengelig som nettkurs på Tryggportalen.no på norsk, engelsk og polsk.

STILLASKURS
Vi holder stillasbyggerkurs som åpent kurs på flere av våre avdelinger og som bedriftsinternt kurs hos oss eller ute hos kunde. Velg mellom inntil 5 meter eller inntil 9 meter. Vi har også brukerkurs stillas for de som trenger det. Teoridelen av stillaskursene er også tilgjengelig som nettkurs på Tryggportalen.no

STOLPEKURS – MASTEKURS – ÅRLIG NEDFIRING
Kurs for de som skal lære å klatre i stolpe eller mast. Årlig nedfiring med redning er repetisjonskurs for de som jobber i stolpe eller mast.

Skroll til toppen