Om sikkert arbeid i høyden – kurs og opplæring

Arbeid i høyden er en samlebetegnelse for alt arbeid som utføres i høyden. Arbeid i høyden kan være både utfordrende og risikabelt. Når man jobber i høyden, enten det er på stillas, stiger, tak eller master, er det avgjørende at man har fått riktig og tilstrekkelig opplæring. Dette innbefatter at man har kunnskap om blant annet: hvilken risiko man er utsatt for, faremomenter, valg og bruk av utstyr, risikovurdering med mer.

Arbeid i høyden krever nøye planlegging, grundig opplæring og kontinuerlig oppmerksomhet på sikkerhet. Ved å ta de riktige forholdsreglene kan man minimere risikoen for ulykker og sikre at arbeidet utføres trygt og effektivt i høyden.

Trygg Kurs har lang erfaring med kurs og opplæring innen de fleste av de områdene som faller inn under arbeid i høyden. I kurs- og opplæringssammenheng innbefatter dette kurs i fallsikring, bruk av lift/personløfter, mast- og stolpeklatring, stillasbygging, bruk av stillas, redning og nedfiring o.l.

Nedenfor har vi samlet de forskjellige kursene vi tilbyr, flere holdes som åpne kurs på våre avdelinger og alle kursene kan leveres bedriftsinternt. Klikk på det kurset du er interessert i for mer informasjon og påmelding:

FALLSIKRINGSKURS NS9610
Trygg Kurs anbefaler fallsikringskurs i henhold til standarden NS9610. Praksis tilpasses deltakernes jobbsituasjon. Flere og flere etterspør arbeidere med denne kompetansen.

FALLSIKRINGSKURS GRUNNLEGGENDE – 4 TIMER
Et generelt grunnleggende fallsikringskurs på 4 timer med begrenset praksis. Teoridelen til dette kurset er også tilgjengelig som nettkurs.

LIFTKURS / PERSONLØFTER
Vi holder liftkurs/personløftekurs som åpne og bedriftsinterne kurs. Grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift. Praksis på lift i alle tre klasser, A B C.

STILLASKURS
Vi holder stillasbyggerkurs som åpne og bedriftsinterne kurs, teori og praksis. Velg mellom inntil 5 meter eller inntil 9 meter. Vi har også brukerkurs stillas for de som trenger det.

STOLPEKURS – MASTEKURS – ÅRLIG NEDFIRING
Kurs for de som skal lære å klatre i stolpe eller mast. Årlig nedfiring er repetisjonskurs for de som jobber i stolpe eller mast.