Kurs i Byggherreforskriften

Trygg Kurs tilbyr dette kurset for å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften og reguleringene i denne, med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Kurset passer godt for ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant, koordinator. Videre er det fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Forholdet mellom byggherre og entreprenør
• Avtaler mellom partene
• Krav til risikovurdering
• Hva plikter byggherre, prosjekterende og utførende
• SHA-plan
• Rollekonflikter
• Koordinering mellom faggrupper

For de som ønsker ytterligere fordypning i temaer som faller inn under rollen til en SHA-koordinator så anbefaler vi kurset vårt SHA-koordinator. Merk at ved påmelding på både Kurs i Byggherreforskriften og SHA-koordinator gir vi 10% på kursavgiften.

Krav til forkunnskaper: Deltakerne må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 09.00–16.00, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 3.600,- per deltaker og inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis.

Hvis ønskelig, kan vi også tilby bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Aktuelle kurs


Rull til toppen