Kurs i Byggherreforskriften

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Trygg Kurs tilbyr dette kurset for å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften og reguleringene i denne. Det er fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på prosjekter.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Kurset passer godt for ledere på alle nivåer i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant eller koordinator. I tillegg er det fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Forholdet mellom byggherre og entreprenør
• Avtaler mellom partene
• Krav til risikovurdering
• Hvilke plikter byggherre, prosjekterende og utførende har
• SHA-plan
• Rollekonflikter
• Koordinering mellom faggrupper

For dem som ønsker ytterligere fordypning i temaer som faller inn under rollen til en SHA-koordinator, anbefaler vi kurset vårt SHA-koordinator. Merk at ved påmelding på både Kurs i Byggherreforskriften og SHA-koordinator gir vi 10% rabatt på kursavgiften.

Krav til forkunnskaper: Deltakerne må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Praktisk informasjon: Kurset holdes fra kl. 09.00–16.00. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 3.900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis.

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Her er datoer for kommende Kurs i Byggherreforskriften, meld deg på i dag


Skroll til toppen