Våtromskurs – Modul B

Faglig leder har en viktig rolle for ivaretakelse av flerfagligheten i våtromsprosjekter. Dette gjøres ved å påse at alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse blir ivaretatt, koordinere all nødvendig prosjektering, koordinere de utførende, ivareta nødvendig kontakt med myndigheter, oppdragsgiver og øvrige aktører og tilrettelegge og koordinere KS- og HMS-systemer for tiltakene. Oppdatering av våtromssertifikat for “Modul B – (faglig leder) ledelse av prosjektering og utførelse” ble endret fra anbefalt oppdatering til obligatorisk oppdatering fra 01.01.2023. Dette må oppdateres hvert 5. år.

OM MODUL B – LEDELSE AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE
Godkjent våtromsberift er en etterspurt merkevare! Med gjennomført “Modul B – (faglig leder) ledelse av prosjektering og utførelse” kan din bedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtromsbedrift». Det å være en godkjent våtromsbedrift forplikter, derfor er det å bruke sertifiserte håndverkere ved utførelse og å følge anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) en selvfølge. Faglig leder har ofte også en lederrolle i selskapet, noe som indirekte og direkte skal bidra til økt kvalitetsfokus og kompetansefokus i en godkjent våtroms bedrift.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

 • Prosjektplanlegging og prosjektledelse
 • Prosjektering av våtrom
 • Selvstudium og gruppeoppgaver
 • Utførelse, overtakelse og bruk

I tillegg til kurset skal det avholdes en elektronisk eksamen i Modul B, med normal gjennomføringstid på ca 1-2 timer. Eksamen inneholder også temaer fra grunnmodulen.

OPPTAKSKRAV

 • «Våtromskurs – Grunnmodul» må være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart (alternativt må man ha våtromssertifikat i Modul A eller Modul C).
 • Bygg-/VVS-/elektroteknisk utdannelse som:
  Ingeniør(fra ingeniørhøgskole), sivilingeniør, sivilarkitekt
  eller
  Fagskoleingeniør
  eller
  Norsk mesterbrev

Utdanning må kunne dokumenteres.
Har du ikke noe av det ovennevnte?
Opptakskravet er da fag-/svennebrev og et egenerklæringsskjema som må fylles ut (spør oss om å få dette) for å dokumentere minimum 4 års relevant praksis innen prosjektering og/eller ledelse av byggeprosjekter.

PRAKTISK INFORMASJON
NB! Alle må ha tilgang til BVN (Byggebransjens våtromsnorm) når de går på kurs, og denne tilgangen må kursdeltakeren selv skaffe på forhånd. Kursdeltakere får 50% rabatt på første års abonnement (gjelder kun nye brukere).

Kurset holdes på norsk, og deltakerne må kunne norsk muntlig og skriftlig.

Kurset går over to dager og varer fra kl 09.00-16.00.

KURSBEVIS, SERTIFIKAT
Alle som har bestått eksamen i Modul B, tildeles kursbevis og våtromssertifikat for Faglig leder.

PRIS
6400,- per deltaker.

Meld deg på kommende kurs for Modul B her


Skroll til toppen