Arbeid i høyden – nettkurs

Hvordan arbeide sikkert i høyden og unngå fallskader? I følge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen, og sørger for at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, stillasarbeid, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen av og har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Formål: Kurset skal gi en overordnet innføring til ansvarlige arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden samt at det utøves sikker bruk, kontroll og vedlikehold av ulike typer stillas, stiger, lift og fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Bruk av stige
– Bruk av stillas
– Bruk av lift
– Fallsikringsutstyr
– Arbeid på tak
– Fallforebyggende og fallforhindrende
– Kontroll og vedlikehold, daglig og periodisk

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til ­dokumentasjon for teoretisk opplæring.

Pris: Kurset koster 990,- ekskl. mva. Inkludert i prisen er utstedelse av kursbevis.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Handlekurv
Rull til toppen