Arbeid i høyden – nettkurs

Hvordan kan man arbeide sikkert i høyden og unngå fallskader? Ifølge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer, vurderer risikoer og sørger for at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring, slik at arbeidet kan foregå på en sikker måte. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, stillasarbeid, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Formål: Gi en overordnet innføring til ansvarlige arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden, og som skal sørge for at det utøves sikker bruk, kontroll og vedlikehold av ulike typer stillas, stiger, lift og fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Bruk av stige
– Bruk av stillas
– Bruk av lift
– Fallsikringsutstyr
– Arbeid på tak
– Fallforebyggende og fallforhindrende
– Kontroll og vedlikehold; daglig og periodisk

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til ­dokumentasjon for teoretisk opplæring.

Pris: Kurset koster 890,- ekskl. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen