Stillaskurs over 9 meter – Teori

Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-4, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra ni meter får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

Kurset gir grunnleggende teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav.

Et fullverdig stillasbygger over 9 meter kurs er på 108 timer, fordelt på henholdsvis 36 timer teori og 72 timer praksis.

For å tilfredsstille forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset dokumentere praksis:

Dokumentasjon av praksis
72 timer praksis kan gjennomføres på følgende måter:
1. Du gjennomfører 2 uker (72 timer) praksis på kurs hos oss.
2. Dokumenterer 2 uker (72 timer) praksis i egen bedrift av kompetent person, på praksisskjema.

Målgruppe
Alle personer og bedrifter som bygger eller endrer på stillas, og alle som har ansvar for oppsetting, nedtaking, utvidelse, kontroll og endring av stillaser med høyde over 9 meter.

Forkunnskaper
Grunnleggende fallsikringskurs.

Varighet
5 dager (36 timer)

Meld deg på kommende Stillaskurs over 9 meter – Teori her

Skroll til toppen