Brukerkurs stillas og stiger

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Tilfredsstillende opplæring skal være gitt før arbeidet igangsettes.

Formål: Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og regelverk
– Innføring i aktuelt stillas
– Gjennomgang av monteringsveiledninger
– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
– Godkjenninger og merking av stillas
– Prosedyrer

Målgruppe: Personell som skal jobbe i stillas og stiger.

Varighet: 4 timer.

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset