Brukerkurs stillas og stiger

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Tilfredsstillende opplæring skal være gitt før arbeidet igangsettes. Brukerkurs stillas og stiger hos Trygg Kurs er vil øke deltakernes kompetanse og bevissthet rundt sikkerhet.

FORMÅL
Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Lover og regelverk
  • Innføring i aktuelt stillas
  • Gjennomgang av monteringsveiledninger
  • Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
  • Godkjenninger og merking av stillas
  • Prosedyrer

MÅLGRUPPE
Personell som skal jobbe i stillas og stiger.

VARIGHET
4 timer.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Ingen.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Her er datoer for kommende kurs. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen