Brukerkurs stillas og stiger

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Tilfredsstillende opplæring skal være gitt før arbeidet igangsettes.

FORMÅL
Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Lover og regelverk
  • Innføring i aktuelt stillas
  • Gjennomgang av monteringsveiledninger
  • Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
  • Godkjenninger og merking av stillas
  • Prosedyrer

MÅLGRUPPE
Personell som skal jobbe i stillas og stiger.

VARIGHET
4 timer.

KRAV TIL FORKUNSKAPER
Ingen.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset