Brukerkurs stillas og stiger
– nettkurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden, har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset. De skal også ha fått en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Tilfredsstillende opplæring skal være gitt før arbeidet begynner.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Formål: Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas og stiger.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og regelverk
– Innføring i aktuelt stillas
– Gjennomgang av monteringsveiledninger
– Fallsikring og arbeid i høyden
– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
– Godkjenninger og merking av stillas
– Prosedyrer

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Pris: Kurset koster 1600,- ekskl. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen