Stillaskurs 2-5 meter med fallsikring – nettkurs

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over to meter. Når det gjelder fallsikring, krever norske myndigheter at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 8 § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring»). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Formål: Gi teoretisk opplæring til personer som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv inntil 5 meter i standardoppstilling. Kurset gir også deltakerne kunnskap om fallsikringsutstyr og gjør dem bevisste på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Del 1 – Stillas
– Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Tiltak for å redusere fallrisiko for personer og gjenstander
– Kontroll av stillas
– Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– Tillatte belastninger

Del 2 – Fallsikring
– Lover og forskrifter
– Kontroll; daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

Målgruppe: Personer som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra to til fem meter i standardoppstilling.

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Kurset er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Skroll til toppen