G4 Teori og praktisk bruk

G4 Bro- og traverskran – Teori og praktisk bruk: Modul 2.7 + 3.7
– Fagdel med teori og prøve og grunnleggende praktisk bruk.

I denne kurspakken inngår Modul 2.7  G4 – Fagdel med teori og prøve (16 timer) og Modul 3.7 G4 – Grunnleggende praktisk bruk (8 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for bro- og traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Innledning med krav til fører
– Bruksområder for traverskraner
– Ulykker med bro- og traverskraner
– Oppbygging av forskjellige typer
– Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
– Sikkerhetsbrytere
– Ståltau / blokk
– Sertifisering / dokumentasjon
– Kontroll og vedlikehold
– Hovedkomponenter
– Kontrollpunkter
– Overlastsikkerhetsutstyr
– Praktisk bruk av løfteredskap
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre bro- og traverskraner.

Varighet: 24 timer.

Eksamen: Skriftlig teoretisk prøve.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført Fellesteori (modul 1.1) og G11 Løfteredskap (modul 2.3).

Pris: Kr. 8.000,- pr deltaker.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen