Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å gi opplæring til ansatte som har et arbeid hvor de kan bli utsatt for vold og trusler. Opplæringen skal blant annet inneholde øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Det skal også gis opplæring i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas, og at opplæringen tilpasses når det oppstår vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om gjeldende regelverk, hvilke krav som stilles til arbeidsplasser der ansatte kan bli utsatt for vold og trusler, og hvilke konsekvenser dette kan få på en arbeidsplass. Kurset skal også hjelpe deltakerne til å foreta en risikovurdering av egen arbeidsplass og sette i gang tiltak basert på denne vurderingen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Hva er vold og trusler?
– Hvem utøver vold og trusler?
– Hvorfor utøver noen vold?
– Hvem utsettes for vold og trusler?
– Lover og regler
– Hvem gjør hva (leder, verneombud tillitsvalgte, ansatte, AMU)
– Risikofaktorer
– Risikovurdering
– Forebygging
– Avvik og avvikshåndtering
– Oppfølging etter en vold- og trusselsituasjon

Målgruppe: Ledere på alle nivåer i en virksomhet, tillitsvalgte og verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset holdes på én dag, fra kl. 9-16. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 3 900,- per deltaker. Kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis er inkludert.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen