Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Det skal gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om gjeldende regelverk og hvilke krav som stilles til arbeidsplasser der ansatte kan bli utsatt for vold og trusler, samt konsekvenser dette kan få på en arbeidsplass. Kurset skal også hjelpe deltakerne til å foreta en risikovurdering av egen arbeidsplass og sette i verk tiltak basert på denne.

Innhold
– Hva er vold og trusler
– Hvem utøver vold og trusler
– Hvorfor utøver noen vold
– Hvem utsettes for vold og trusler
– Lover og regler
– Hvem gjør hva (leder, verneombud tillitsvalgte, ansatte, AMU)
– Risikofaktorer
– Risikovurdering
– Forebygging
– Avvik og avvikshåndtering
– Oppfølging etter en vold og trussel situasjon

Målgruppe: Ledere på alle nivåer i virksomheten, tillitsvalgte og verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over 1 dag, kl 9-16, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 3 900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Rull til toppen