Risikovurderingskurs

«Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» krever at alle virksomheter skal utføre risikovurdering av egen virksomhet.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Formål: Vi tilbyr risikovurderings kurs for alle virksomheter som er pålagt å utføre dette. Kurset passer for eksempel for brannvernledere, eiendomsforvaltere, HMS-ansvarlige og bygningseiere. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.

Innhold: Kurset gir deltagerne en innføring i risikovurdering og hva som må til for selv å kunne foreta enkle risikoanalyser og risikovurderinger i egen virksomhet. Vi er også opptatt av å påvirke deltagernes holdninger til forebyggende tiltak.

Deltagerne deltar i stor grad i form av praktiske øvelser. Øvelsene gir en innføring i hvordan man kan utføre en enkel risikoanalyse og utarbeide en handlingsplan for tiltak som er risikoreduserende. Kurset kan utføres i alle virksomheter for å ivareta bedriftens HMS.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Lover og forskrifter
  • Dokumentasjonskrav
  • Målsetting
  • Kvantitativ kontra kvalitativ metode
  • Definisjon av risiko
  • Risikovurderinger
  • Handlingsplan for kompenserende tiltak
  • Praktiske oppgaver

Praktisk informasjon: Kurset holdes fra kl. 10.00 – 16.00. Dokumentasjon på gjennomført opplæring vil bli utstedt. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Pris: Kr. 3500,- pr. deltaker. Dokumentasjon på gjennomført opplæring er inkludert.

Kurset tilbys som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen