Risikovurderingskurs

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle virksomheter skal utføre risikovurdering av egen virksomhet.

Dette kurset kan du også ta hjemmefra eller fra eget kontor som nettundervisning via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde, med instruktør og andre deltakere slik at læringsutbyttet blir som ved et klasseromskurs. Meld deg på i påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Formål: Vi tilbyr risikovurderings kurs for alle virksomheter som er pålagt å utføre dette.

Kurset passer for eksempelvis for brannvernledere, eiendomsforvaltere, HMS-ansvarlige og bygningseiere. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.

Innhold: Kurset gir deltagerne en innføring i risikovurdering og de nødvendige forutsetningene for selv å kunne foreta enkle risikoanalyser og risikovurderinger i egen virksomhet. Vi er også opptatt av å påvirke deltagernes holdninger til forebyggende tiltak.

Deltagerne deltar i stor grad i form av praktiske øvelser, som gir en innføring i hvordan man kan utføre en enkel risikoanalyse og utarbeide en handlingsplan for tiltak som er risikoreduserende. Metodikken kan utføres i alle virksomheter for å ivareta bedriftens HMS.

  • Lover og forskrifter
  • Dokumentasjonskrav
  • Målsetting
  • Kvantitativ kontra kvalitativ metode
  • Definisjon av risiko
  • Risikovurderinger
  • Handlingsplan for kompenserende tiltak
  • Praktiske oppgaver

Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 10.00 – 16.00. Dokumentasjon på gjennomført opplæring vil bli utstedt. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Handlekurv
Rull til toppen