Risikovurdering

«Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» krever at alle virksomheter skal utføre risikovurdering av egen virksomhet. Våre risikovurderingskurs passer for eksempel for brannvernledere, eiendomsforvaltere, HMS-ansvarlige og bygningseiere. Vi tilbyr risikovurderingskurs både som klasseromskurs og e-læringskurs. Begge variantene gir deltagerne opplæring i risikovurdering, og det vil gi dem de nødvendige forutsetningene for selv å kunne foreta enkle risikoanalyser og risikovurderinger i egen virksomhet.

Risikovurderingskurs

Les mer om Risikovurderingskurs

Risikovurderingskurs – nettkurs

Kjøp tilgang til kurset på Tryggportalen

Skroll til toppen