Kurs i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN)

Trygg Kurs er godkjent av Fagrådet for våtrom (FFV) og tilbyr kurs i Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Kurs i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN), kanskje bedre kjent som våtromskurs, er en videre kvalifisering og dokumentasjon på spisskompetanse i bygging av våtrom innenfor eget fag. Sertifiseringen krever derfor relevant fagutdanning eller relevant praksis og er ikke en praktisk opplæring.

Våtromskursene er bygget opp i følgende moduler:

Grunnmodulen
Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging. Kurset benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som kunnskapsbase, og passer for håndverkere, prosjekterende, takstfolk, byggherrer med flere. Det er ingen spesielle opptakskrav for å delta på Grunnmodulen.

NB! Grunnmodulen er basiskurset og obligatorisk for de som ønsker å ta Modul A, B eller C. Etter endt kurs får man et digitalt deltakerbevis, men man får ikke «våtromssertifikatet».

Modul A
Modul A er beregnet på utførende håndverker. Det kreves at de som deltar, har fag- eller svennebrev eller tilsvarende praksis i et byggfag. Etter bestått eksamen og prosjektoppgave får man våtromssertifikat.

Modul B
Modul B er beregnet på dem som jobber med prosjektering og prosjektledelse. Det kreves at de som deltar, har formell utdannelse fra høyskole, fagskole eller mesterbrev. Se kursbeskrivelse for mer info.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Grunnmodul

Modul A (for utførende)

Modul B (Ledelse av prosjektering og utførelse)

Oppdateringskurs

Klikk deg inn på den modulen som passer deg, og meld deg på kurs i dag. Kursene leveres både som åpne klasseromskurs og som bedriftsintern opplæring.

Skroll til toppen