G8 Praktisk bruk

G8 Lastebilkran – Praktisk bruk: Modul 3.8
– Grunnleggende praktisk bruk.

Etter å ha gjennomgått og bestått modul 1.1 (8 timer), modul 2.3 (16 timer) og modul 2.8 (20 timer), skal eleven gjennomføre  modul 3.8 G8 – Praktisk bruk (8 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Kontroll og vedlikehold
– Oppstilling og betjening
– Veltelinjer og stabilitet i praksis
– Overlastsikkerhetsutstyr
– Praktisk bruk av løfteredskap
– Lastdiagram
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre lastebilkraner.
Varighet: 8 timer.
Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført modul 1.1, modul 2.3 og modul 2.8.
Pris: Kr. 4.900,- pr deltaker.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen