Riggerkurs

Modul O-2.2 og O-3.2 – Teori og praksis

Etter å ha gjennomgått og bestått Løfteredskap – modul O-1.1 (24 timer), skal eleven gjennomføre: Modul O-2.2 – Fallsikring og enkle løfteinnretninger, 16 timer (teori) og modul O-3.2 – Rigging, 32 timer (teori og praksis). Se modulkart her.

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Trygg Kurs AS leverer et interessant og inspirerende kurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers, transportable vinsjers og riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Riktig bruk av fallsikringsseler, fallblokker og falldempere
– Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner
– Enkle travers- og søylesvingkraners konstruksjon og virkemåte
– Riktig og feil bruk av taljer
– Transportable vinsjers konstruksjon og virkemåte
– Opphengspunkter
– Bruk av hjelpeverktøy under riggoperasjoner
– Riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer
– Egen og andres sikkerhet under riggoperasjoner
– Bruk av barriere/ sperremateriell
– SJA- sikker jobbsamtale

Målgruppe: Personer som kommer til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

Varighet: 48 timer.

Eksamen: skriftlig teoretisk prøve og praktisk prøve.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført: G11 eller O 1.1 – bruk av løfteredskap.

Pris:Kr. 13.000,- pr deltaker.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Rull til toppen