Riggerkurs

Modul O-2.2 og O-3.2 – Teori og praksis

Etter å ha gjennomgått og bestått Løfteredskap – modul O-1.1 (24 timer), skal eleven gjennomføre: Modul O-2.2 – Fallsikring og enkle løfteinnretninger, 16 timer (teori) og modul O-3.2 – Rigging, 32 timer (teori og praksis). Se modulkart her.

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Trygg Kurs AS leverer et interessant og inspirerende kurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers, transportable vinsjers og riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Riktig bruk av fallsikringsseler, fallblokker og falldempere
– Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner
– Enkle travers- og søylesvingkraners konstruksjon og virkemåte
– Riktig og feil bruk av taljer
– Transportable vinsjers konstruksjon og virkemåte
– Opphengspunkter
– Bruk av hjelpeverktøy under riggoperasjoner
– Riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer
– Egen og andres sikkerhet under riggoperasjoner
– Bruk av barriere/ sperremateriell
– SJA- sikker jobbsamtale

Målgruppe: Personer som kommer til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

Varighet: 48 timer.

Eksamen: skriftlig teoretisk prøve og praktisk prøve.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført: G11 eller O 1.1 – bruk av løfteredskap.

Vi tilbyr for tiden ikke dette som et åpent kurs, men vi tilbyr det gjerne som bedriftsintern opplæring. Ta kontakt slik at vi kan hjelpe dere med dette!

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen