Sikkerhet på arbeidsplassen – renhold

På norske arbeidsplasser stilles det strenge krav til sikkerhet gjennom lover og forskrifter. Likevel skjer det fortsatt uhell og alvorlige ulykker. Mange av disse ulykkene involverer utenlandske arbeidere.

For å møte denne utfordringen har vi satt sammen et kurs som gir innføring i lover og forskrifter, de forskjellige rollene i norsk arbeidsliv, hvordan man kan jobbe sikkert og forsvarlig og hvordan man kan redusere risiko i arbeidet. Kurset er spesielt tilrettelagt for nye arbeidere med utenlandsk bakgrunn som jobber med renhold.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Formål: Kurset gir en grunnleggende innføring i de ulike rollene i norsk arbeidsliv og hvordan de forskjellige skal samarbeide. Kurset er spesielt tilpasset forhold innen renhold, også renhold på bygg og anlegg.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven
– Arbeidsgivers plikter
– Arbeidstakers rettigheter og plikter
– Verneombudet
– Avviksbehandling
– Risikovurdering
– HMS i praksis
– Kort innføring i førstehjelp og brann
– Alkohol og legemidler
– HMS og renhold
– Renholdere som arbeider i høyden eller på en anleggsplass

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Praktisk informasjon: Tilgangen varer i 3 måneder. Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen