Sikkerhet på arbeidsplassen – Renhold

På norske arbeidsplasser stilles det strenge krav til sikkerhet gjennom lover og forskrifter. Likevel skjer det fortsatt uhell og alvorlige ulykker. Mange av disse ulykkene involverer utenlandske arbeidere.

For å møte denne utfordringen har vi satt sammen et kurs som gir innføring i lov og forskrift, de forskjellige rollene i norsk arbeidsliv, hvordan jobbe sikkert og forsvarlig og hvordan redusere risiko i arbeid. Kurset er spesielt tilrettelagt for nye arbeidere med utenlandsk bakgrunn som jobber med renhold.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Formål: Kurset gir en grunnleggende innføring i de ulike rollene i norsk arbeidsliv og hvordan de skal samarbeide. Kurset er spesielt tilpasset forhold innen renhold, bygg- og anlegg.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven
– Arbeidsgivers plikter
– Arbeidstakers rettigheter og plikter
– Verneombudet
– Avviksbehandling
– Risikovurdering
– HMS i praksis
– Kort innføring i førstehjelp og brann
– Alkohol og legemidler
– HMS og renhold
– Renholdere som arbeider i høyden eller på en anleggsplass

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Praktisk informasjon: Tilgangen varer i 3 måneder, kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Rull til toppen