HMS-kurs

HMS-opplæring er lovpålagt for de fleste bedrifter. Dette gjelder for eksempel for bedriftens ledere, verneombud og AMU-medlemmer. Trygg Kurs tilbyr også HMS-rådgivning, se mer info nederst på siden.

Kursene gjennomføres av dyktige instruktører som har evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Vi kan også tilby engelskspråklige kurs på forespørsel.

Følg lenkene under for å se en oversikt over planlagte kurs eller ta kontakt med Trygg Kurs AS for å få pristilbud til din bedrift.

Verneombudskurs – 2 dagers kurs

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Les mer om Verneombudskurs – 2 dagers kurs

Verneombudskurs – 40 timers kurs

Kurset er tiltenkt virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Les mer om Verneombudskurs – 40 timers kurs

Verneombudskurs som nettkurs

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Derfor har vi laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis. For bedrifter som trenger et 40-timerskurs, kan man kombinere e-læring med klasseromsundervisning.

Kjøp tilgang til kurset

Verneombudskurs – kombinert læring

«Verneombudskurs kombinert» gjennomføres ved at man først går igjennom nettkurset. Nettkurset er en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis. Når testen er bestått, melder man seg på et to-dagers fordypningskurs i klasserom med videre opplæring, gruppeoppgaver og case-løsninger.

Kjøp tilgang til kurset

HMS-kurs for ledere

«HMS-kurs for ledere» gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Les mer om HMS-kurs for ledere

HMS-kurs for ledere som nettkurs

For mange ledere kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Derfor har vi laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Kjøp tilgang til kurset

HMS-rådgivning

Trygg Kurs har mange års erfaring i kursing og rådgivning innen HMS. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å kunne bistå din bedrift, enten dere trenger hjelp til å komme i gang med arbeidet eller trenger hjelp med å videreutvikle eksisterende systemer. Vi kan bistå dere gjennom hele eller deler av prosessen, fra oppbygging til implementering og vedlikehold. Vi tilpasser rådgivningen til din bedrift og bransje, og tar hensyn til kompleksitet, størrelse, risiko og dokumentasjonskrav.

Les mer om HMS-rådgivning