Instruert personell med førstehjelp
– nettkurs

Sikkerhetsforskriften krever at bedrifter gir nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder både for dem som arbeider med lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Kurset skal sette instruert personell i stand til å oppfatte risiko og unngå elektriske farer. Dette skal bidra til å øke sikkerheten for den ansatte.

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Del 1 – Instruert personell:
– Ansvarsforhold
– Planlegging
– Risikofaktorer
– Strømgjennomgang
– Sikkerhetsfilosofi
– Vern og beskyttelsestiltak
– Krav til verneutstyr og instrukser

Del 2 – Teoretisk førstehjelp:
– Skadestedsarbeid – varsling
– Sirkulasjonssvikt
– Strømskader
– Bevisstløshet
– Hjerte- lungeredning
– Typiske skader ved høyspenning
– Typiske skader ved lavspenning

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon for teoretisk opplæring.

Pris: Kurset koster 790,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen