Instruert personell med førstehjelp
– nettkurs

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Kurset skal sette instruert personell i stand til å oppfatte risiko og unngå elektriske farer. Dette skal bidra til å øke sikkerheten for den ansatte.

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen av og har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått
Del 1 – IP:
– ansvarsforhold
– planlegging
– risikofaktorer
– strømgjennomgang
– sikkerhetsfilosofi
– vern og beskyttelsestiltak
– krav til verneutstyr og instrukser

Del 2 – Teoretisk førstehjelp:
– skadestedsarbeid – varsling
– sirkulasjonssvikt
– strømskader
– bevisstløshet
– hjerte- lungeredning
– typiske skader ved høyspenning
– typiske skader ved lavspenning

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til ­dokumentasjon for teoretisk opplæring.

Pris: Kurset koster 790,- eks. mva. Inkludert i prisen er utstedelse av kursbevis.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Handlekurv
Rull til toppen