Vinsjer og personalvinsjer

Modul O-2.3 og O-3.3 – Vinsjer og personalvinsjer

Etter å ha gjennomgått og bestått Løfteredskap – modul O-1.1 (24 timer), skal eleven gjennomføre: Modul O-2.3 – Vinsjer, 16 timer (teori og praksis) og modul O-3.3 – Personalvinsjer, 8 timer (teori og praksis). Se modulkart her.

Myndighetene stiller krav til at operatører av vinsjer og personalvinsjer har fått dokumentert opplæring i bruken av disse. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå to teoretiske eksamener.  Trygg Kurs AS leverer et interessant og inspirerende kurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av Vinsj og personalvinsj.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi blivende operatør av vinsj og personalvinsj en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Konstruksjon og virkemåte
– Regler for sertifisering
– Signaler og tegn
– Generelle sikkerhetsregler
– Bruksbegrensninger
– Daglig kontroll av vinsj med tilbehør

Målgruppe: Operatører av vinsjer og personalvinsjer.

Varighet: 24 timer.

Eksamen: 1 time skriftlig teoretisk prøve.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført: G11 eller O 1.1 – bruk av løfteredskap.

Pris:Kr. 8.500,- pr deltaker.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen