Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Grunnkurs

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Det skal gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Kurset passer for deg som har ansvaret for at virksomheten jobber forebyggende med vold og trusler med utgangspunkt i bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, og for deg som er tillitsvalgt.

Kurset består av en blanding av teori og praktisk trening. Med hovedvekt på trening av skånsomme metoder for skadeavverging.

Innhold
– Lover og regler
– Etikk
– Posisjonering for sikkerhet og forebygging
– Fysisk intervensjon
– Samhandling
– Scenario-trening

Målsetting: Målet med kurset er å gi deltakeren grunnleggende kunnskap og ferdigheter i, og håndtering, av utagerende atferd.

Målgruppe: Dette kurset er for deg som arbeider på en utsatt arbeidsplass som for eksempel innen: helserelaterte yrker, barnehage og undervisning, overnatting og servering. Kurset passer også godt for saksbehandlere og rådgivere.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over 2 dager, kl 9-16, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 7 900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Rull til toppen