Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Grunnkurs

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å gi opplæring til ansatte som har et arbeid hvor de kan bli utsatt for vold og trusler. Opplæringen skal blant annet inneholde øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Det skal også gis opplæring i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas, og at den tilpasses når det oppstår vesentlige endringer i risikovurderingen.

Kurset passer for deg som har ansvaret for at virksomheten jobber forebyggende med vold og trusler og for deg som er tillitsvalgt. Kurset tar utgangspunkt i bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter og består av både teori og praktisk trening. Det blir lagt vekt på trening av skånsomme metoder for skadeavverging.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og regler
– Etikk
– Posisjonering for sikkerhet og forebygging
– Fysisk intervensjon
– Samhandling
– Scenario-trening

Målsetting: Å gi deltakeren grunnleggende kunnskap om og håndtering av utagerende atferd.

Målgruppe: De som jobber på en utsatt arbeidsplass, for eksempel innen helserelaterte yrker, barnehage og skole og overnatting og servering. Kurset passer også godt for saksbehandlere og rådgivere.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset holdes over 2 dager, fra kl. 9-16. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 7 900,- per deltaker. Kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis er inkludert.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen