Nytt nettkurs: Farlig verktøy kurs på polsk

Vi lanserer stadig nye nettkurs på tryggportalen.no og vi har som mål å kunne tilby aktuelle kurs på flere språk. Det siste kurset som nå er lansert er nettkurset Farlig verktøy som gir en innføring i sikker bruk av farlig håndverktøy.

Norske myndigheter pålegger arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstakere får dokumentert opplæring i å betjene alle typer farlig arbeidsutstyr eller utstyr som krever særlig forsiktighet. (Se “Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2). For å ha rett til å bruke farlig håndverktøy, skal brukeren ha hatt både praktisk og teoretisk opplæring.

Vårt Farlig verktøy kurs på nett gir en grunnleggende teoretisk innføring i bruk og vedlikehold av typiske farlige håndverktøy som vinkelsliper, bor, spikerpistol, boltepistol, meisel og forskjellige sager. Kurset tar også for seg aktuelle lover og forskrifter, holdninger og motivasjon.

Våre nettkurs kan gjennomføres når du ønsker det, kjøp og ta kurset i dag på tryggportalen.no.

I kurset er det vedlagt et skjema som kan benyttes for dokumentasjon av praksis.

Skroll til toppen