G20 – Hydraulisk kran

Myndighetene stiller krav til opplæring av personer som skal føre hydraulisk kran. Hensikten med opplæringen er å gi fremtidige førere av hydrauliske kraner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk hydrauliske kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for hydrauliske kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Formål: Hensikten med kurset er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve, vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis for fastmonterte hydrauliske kraner.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygning av fastmonterte hydrauliske kraner
– Sikkerhetsbestemmelser
– Vernetiltak
– Elektrisitet
– Hydraulikk
– Mekanikk
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre hydraulisk kran.
Krav til forkunnskaper: G11 Løfteredskap (modul 2.3).
Varighet: 16 timer.
Eksamen: 1 time skriftlig teoretisk prøve.
Pris: Kr. 4.200,- pr deltaker.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen