G8 med løfteredskap

G8 Lastebilkran med G11 løfteredskap: Modul 2.3 – 2.8 – 3.8
– Fagdel med teori og prøve og grunnleggende praktisk bruk.

I denne kurspakken inngår Modul 2.3 G11 – Løfteredskap (16 timer), Modul 2.8  G8 – Fagdel med teori og prøve (20 timer) og Modul 3.8 G8 – Grunnleggende praktisk bruk (8 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk- og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Innledning med krav til fører
– Bruksområder for hydrauliske kraner
– Ulykker med lastebilkraner
– Oppbygging av forskjellige typer lastebilkraner
– Fundament, kjøretøyramme, påbygg
– Sikkerhetsbrytere
– Hydraulikk / elektronikk
– Mekanikk
– Stabilitet
– Sertifisering / dokumentasjon
– Kontroll og vedlikehold
– Oppstilling og betjening
– Veltelinjer og stabilitet i praksis
– Overlastsikkerhetsutstyr
– Praktisk bruk av løfteredskap
– Lastdiagram
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre lastebilkraner.
Varighet: 44 timer.
Eksamen: 2 skriftlige teoretiske prøver.
Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført modul 1.1.
Pris: Kr. 14.300,- pr deltaker.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen