Instruert personell med førstehjelp

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder både for dem som arbeider med lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang i året, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Trygg Kurs har gleden av å tilby Instruert personell-kurs til våre kunder. Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Vi har dyktige og erfarne instruktører som har evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
Del 1 – IP:
– Ansvarsforhold
– Planlegging
– Risikofaktorer
– Strømgjennomgang
– Sikkerhetsfilosofi
– Vern og beskyttelsestiltak
– Krav til verneutstyr og instrukser

Del 2 – Førstehjelp:
– Skadestedsarbeid – varsling
– Sirkulasjonssvikt
– Strømskader
– Bevisstløshet
– Hjerte-lunge-redning
– Typiske skader ved lavspenning

Praktisk informasjon: Kurset holdes fra kl. 10.00 – 16.00. Når kurset er ferdig, mottar hver av deltakerne et kursbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring. Kursbeviset er gyldig i 12 måneder. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.600,- pr. deltaker. Utstedelse av dokumentasjon på gjennomført opplæring er inkludert i prisen.

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen