Kurs for SHA-koordinator

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Dette kurset er tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller som skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav blir anvendt.

Hovedfokuset i kurset er koordinators rolle, plikter, ansvar, muligheter og begrensninger. Men innholdet i kurset er også svært nyttig og relevant for de andre rollene som forskriften omfatter.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Koordinator roller, ansvar og plikter
• Rollekonflikter
• Krav til koordinators kompetanse
• Avtale mellom byggherre og koordinator
• Veileder for SHA plan
• Dialog og samhandling
• Koordinering mellom faggrupper

Hvem kurset passer for:
• Byggherrer, byggherrens representant og SHA-Koordinator: KU – KP
• Prosjektledere, anleggsledere, byggeledere, eiendomsutviklere o.a.
• Verneombud og HMS-ledere
• Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter
• Arbeidsgivere og enmannsbedrifter
• Konsulenter, rådgivere, o.a.

Kurset er en naturlig fortsettelse av vårt kurs i Byggherreforskriften og arrangeres derfor dagen etter dette kurset. De som ønsker det, kan derfor ta både Kurs i Byggherreforskriften og SHA-koordinator påfølgende dag.

Krav til forkunnskaper: Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men for å få fullt utbytte av kurset bør man ha erfaring med HMS og SHA i byggeprosjekter eller ha tatt vårt kurs i Byggherreforskriften i forkant.

Språk: Norsk

Praktisk informasjon: Kurset holdes fra kl. 09.00–16.00. Trygg Kurs AS sørger for nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Pris: 3.900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis. Bestiller du både kurs i Byggherreforskriften og SHA koordinator samtidig får du 10% rabatt på totalprisen.

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Her er datoer for kommende SHA-koordinatorkurs. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen