Branntetting – nettkurs

Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. I dette kurset blir deltakerne kjent med de aktuelle forskriftene som gjelder, og de får en innføring i hvorfor og hvordan man utfører branntetting.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Branntettingskurset gir deltakerne økt kunnskap om brannceller, brannseksjoner og bygningstekniske forhold. De får også grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å kunne gjennomføre branntetting på en sikker og forskriftsmessig måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Hvorfor branntetting
– Brannceller og brannseksjoner
– Brannsikring av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner
– Løsninger for branntetting og brannfuging
– Dokumentasjon

Målgruppe: Arbeidere innen elektro-, rørlegger- og ventilasjonsbransjen. Kurset er også aktuelt for entreprenører som er avhengig av forskriftsmessig branntetting for å få ferdigstilt prosjekter.

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs man må bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Pris: Kurset koster 1600,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen