Risikovurderingskurs
– nettkurs

Norske myndigheter krever gjennom internkontrollforskriften at alle virksomheter gjennomfører risikovurdering av egen virksomhet og kan dokumentere dette. Kurset passer for eksempel for HMS-ansvarlige, bygningseiere, «brannvernledere» og eiendomsforvaltere.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Innhold: E-læringskurset gir en innføring i de viktigste temaene innenfor risikovurderinger i virksomheters HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Definisjon av risiko
– Målsetting
– Kvantitativ kontra kvalitativ metode
– Risikovurderinger
– Handlingsplan for kompenserende tiltak

Praktisk informasjon: Når man bestiller kurset, får man tilgang til kursmateriellet via vår nettside tryggportalen.no. Tilgangen varer i 12 måneder. Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen