Risikovurderingskurs
– nettkurs

Norske myndigheter krever gjennom internkontrollforskriften at alle virksomheter gjennomfører og kan dokumentere gjennomført risikovurdering av egen virksomhet. Kurset passer eksempelvis for HMS-ansvarlige, bygningseiere, “brannvernledere” og eiendomsforvaltere.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

E-læringskurset gir en innføring i de viktigste temaene innenfor risikovurderinger i virksomheters HMS-arbeid. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test man må bestå for å dokumentere kompetanse.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Definisjon av risiko
– Målsetting
– Kvantitativ kontra kvalitativ metode
– Risikovurderinger
– Handlingsplan for kompenserende tiltak
– Avsluttende test

Praktisk informasjon: Når man bestiller kurset får man tilgang til kursmateriellet via vår nettside www.tryggportalen.no. Tilgangen varer i 12 måneder, kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Rull til toppen