Seks ofte stilte spørsmål om feriepenger

Synes du feriepenger er innviklet? Da er du ikke alene. Vi har samlet noen spørsmål og svar fra Arbeidstilsynets nettsider i dette innlegget.

1. Når får jeg utbetalt feriepenger?
Etter ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien hvis ikke annet er avtalt. Hvis ferien din er delt opp i flere perioder eller dager, skal feriepengene deles tilsvarende.

Veldig mange virksomheter har avtale om at feriepengene blir utbetalt i en bestemt måned, ofte i juni.

2. Hvordan kan jeg finne ut hva jeg får i feriepenger?
Feriepenger blir beregnet på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, det vil si året før ferien blir avviklet. På lønns- og trekkoppgaven fra i fjor skal feriepengegrunnlaget komme fram.

Feriepengene skal utgjøre minst 10,2% av feriepengegrunnlaget. I virksomheter med tariffavtale kan prosentsatsen være høyere. For arbeidstakere som er over 60 år, skal prosentsatsen være 2,3% høyere enn den vanlige satsen.

3. Jeg begynte i ny jobb 1. januar. Vi har utbetaling av feriepenger i juni. Nå hevder arbeidsgiver at jeg verken får lønn eller feriepenger i juni. Stemmer dette?
Ja, det stemmer. Ferie er ulønnet fritid. Det er feriepengene som ble opptjent i fjor, som skal dekke lønnen din mens du avvikler ferien.

I dette tilfellet er det feriepengene du opptjente hos den tidligere arbeidsgiveren, som dekker lønnen mens du tar ferie dette året. Disse pengene fikk du enten utbetalt da du sluttet hos den forrige arbeidsgiveren, eller så vil du få dem fra forrige arbeidsgiver nå i juni.

Dersom du ikke var i jobb i fjor, har du uansett rett til å ta ferie, men altså ikke rett til feriepenger.

4. Jeg var sykmeldt store deler av fjoråret. Påvirker dette retten til feriepenger?
Arbeidsgiver skal betale sykepenger de 16 første dagene ved en sykmelding. Det skal beregnes feriepenger også for denne perioden. Etter arbeidsgiverperioden betaler folketrygden feriepenger for inntil 48 sykmeldingsdager hvert opptjeningsår.

I de tilfellene hvor arbeidsgiver forskutterer lønn ved sykmelding, vil konkrete avtaler eller tariffavtaler avgjøre om det skal betales feriepenger som normalt.

5. Jeg var student deler av fjoråret, og har ikke full opptjening av feriepenger. Må jeg avvikle full ferie?
Nei, ferieloven åpner for at arbeidstakere kan si fra seg retten til feriefritid dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Dette er et valg du har, og ikke noe arbeidsgiver kan kreve.

Hvis du ikke har full opptjening av feriepenger året før, så får du to alternativer:

1. Ta full ferie likevel. Tar du full ferie, vil du bli trukket i lønn for full ferie. Du vil da oppleve at feriepengene opptjent året før, ikke kompenserer det du blir trukket i lønn.
2. Bare ta den delen av ferien som blir dekket av feriepengene du tjente opp året før. Resten av ferien kan du motsette deg å ta.

6. Kan jeg be arbeidsgiveren min utbetale meg feriepenger på forskudd?
Nei. Feriepenger er ikke en spareordning eller en ekstrabetaling fra arbeidsgiver som du får i tillegg til lønn. Det er heller ikke noe arbeidsgiver trekker fra lønnen din. Det er et beløp som arbeidsgiveren setter til side året før for å erstatte manglende lønn når du tar ferie. Formålet med feriepengeordningen er derfor at arbeidstaker skal sikres økonomisk mulighet for feriefritid.

Feriepenger kan utbetales i direkte samband med ferieavvikling eller når du avslutter et arbeidsforhold. Hvis du slutter i en jobb, må du ta vare på feriepengene som ble utbetalt av den tidligere arbeidsgiveren, for å ha penger under ferien neste år. Disse pengene skal kompensere for manglende lønn mens du tar ferie hos ny arbeidsgiver.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

Skroll til toppen