Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Repetisjon og praksis

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Det skal gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Dette kurset er et praksiskurs og skal gi deltakerne ferdigheter og kunnskap med hovedvekt på hvordan de rent praktisk skal håndtere en situasjon hvor de eller kollegaer befinner seg i en truende situasjon.

Kurset kan med fordel tas jevnlig slik at kunnskap og kompetanse blir vedlikeholdt.

Innhold
· Lover og regler (eventuelt endringer)
· Repetisjon av teknikker
· Erfaringsutveksling
· Scenario-trening

Målgruppe: Dette kurset er for deg som arbeider på en utsatt arbeidsplass for eksempel innen: helserelaterte yrker, barnehage og undervisning, overnatting og servering. Kurset passer også godt for saksbehandlere og rådgivere.

Krav til forkunnskaper: Gjennomført grunnkurs (i løpet av de siste 5 årene)

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over 1 dag, kl 9-16, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 3 900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Rull til toppen