Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Repetisjon og praksis

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å gi opplæring til ansatte som har et arbeid hvor de kan bli utsatt for vold og trusler. Opplæringen skal blant annet inneholde øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Det skal også gis opplæring i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas, og at opplæringen tilpasses når det oppstår vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Dette kurset er et praksiskurs som skal gi deltakerne ferdigheter i og kunnskap om hvordan de kan håndtere en situasjon der enten de eller en kollega befinner seg i en truende situasjon.

Kurset kan med fordel tas jevnlig, slik at kunnskap og kompetanse blir vedlikeholdt.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
· Lover og regler (og eventuelle endringer i disse)
· Repetisjon av teknikker
· Erfaringsutveksling
· Scenario-trening

Målgruppe: Dem som arbeider på en utsatt arbeidsplass, for eksempel innen helserelaterte yrker, barnehage og skole og overnatting og servering. Kurset passer også godt for saksbehandlere og rådgivere.

Krav til forkunnskaper: Gjennomført grunnkurs (i løpet av de siste 5 årene).

Praktisk informasjon: Kurset holdes på én dag, fra kl. 9-16. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 3 900,- per deltaker. Kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis er inkludert i prisen.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen