81 millioner kroner til gratis utdanning i fire bransjer – bygg og anlegg får penger

Regjeringen deler ut penger til fire bransjeprogram for å møte behovene i arbeidslivet og legge til rette for kompetanseheving for de ansatte.

Bransjene som får penger til utdanningstilbud for sine ansatte, er industri- og byggenæringen; avfall- og gjenvinningsbransjen; jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen; og maritim næring.

– En av nøklene til å møte behovene i et raskt skiftende arbeidsliv, er å la ansatte få kompetansepåfyll på jobb. Vi merker at det er stort behov for slike fleksible etter- og videreutdanningstilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Bransjeprogrammene er et spleiselag mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere skal lage relevante utdanninger, mens bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

(Kilde: bygg.no)

Skroll til toppen