Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Ifølge Arbeidstilsynet vil det fra 24. august 2023 være et krav at alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?
Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?
Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Hva menes med bruk?
Med bruk menes alle industrielle og yrkesmessige bruksområder:

 • håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur, også i skumtunneler
 • spraying i en ventilert kabin
 • pålegging med rull
 • pålegging med pensel
 • pålegging ved dypping og helling
 • mekanisk etterbehandling, for eksempel tilskjæring, av ufullstendig herdede produkter som ikke lengre er varme
 • rengjøring og avfall
 • håndtering av ufullstendig herdede produkter, for eksempel produkter som er nylig herdede eller fortsatt varme
 • støperianvendelser
 • vedlikehold og reparasjoner som krever adgang til utstyr
 • åpen håndtering av varme utforminger over 45 °C
 • spraying i friluft med begrenset eller bare naturlig ventilasjon, inkludert i store industrihaller
 • høyenergispraying, for eksempel skum eller elastomerer
 • alle andre bruksområder med lignende eksponering ved opptak gjennom huden eller ved innånding

Under punkt 4 i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF) finner du mer informasjon om bruk og bruksområder.

Sjekk virksomhetens stoffkartotek dersom du er usikker på om diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes i din virksomhet.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

Skroll til toppen