Toppmeny

Nytt nettkurs: GDPR for små- og mellomstore bedrifter

I dagens digitaliserte verden er personvern mer aktuelt enn noen gang tidligere. Aldri tidligere har vårt personvern vært under så stort press som nå, samtidig har nye og strengere personvernregler (GDPR) gitt alle virksomheter et større ansvar for å ivareta personvernet til sine kunder, leverandører og ansatte. Med vårt nye nettkurs “GDPR for små- og mellomstore bedrifter” får du en god innføring i regelverket og de krav som stilles til din bedrift.

Personvern handler om å bestemme over egne personopplysninger, respekten for privatlivets fred og plikten til at personopplysninger som er lagret til enhver tid skal ha tilstrekkelig kvalitet. Dette aktualiseres av kommersialiseringen av personopplysninger, bruk av kunstig intelligens og lagring av helseopplysninger.

Hvorfor bør jeg ta et et kurs i personvern og GDPR?
GDPR-forordningen regulerer hvordan opplysninger om personer kan behandles i Norge og i EØS for øvrig. Forordningen er omfattende, kompleks, vurderingspreget og ofte vanskelig å forstå. Likevel må alle som behandler personopplysninger følge bestemmelsene. Manglende etterlevelse vil kunne gi store organisatoriske og økonomiske konsekvenser.

Ved å ta et kurs og øke din kompetanse innen dette fagfeltet vil du være bedre kvalifisert til å utføre arbeidsoppgavene dine som er relatert til behandling av personopplysninger.

Skaff deg tilgang til kurset på vår nettkursportal tryggportalen.no

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS