Toppmeny

Oppdatert kurs i Byggherreforskriften

Trygg Kurs har levert en rekke kurs i Byggherreforskriften de siste årene, og etter hvert i en rekke varianter som åpne klasseromskurs, bedriftsintern opplæring, i digitale klasserom og som nettkurs på vår nettkursportal tryggportalen.no. Fra 1. januar 2021 trådde det i kraft en del endringer i Byggherreforskriften. Både våre klasseromskurs og vårt nettkurs er nå oppdatert i henhold til de nye endringene.

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Viktigheten av en korrekt forståelse og overholdelse av Byggherreforskriften kan ikke understrekes nok. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er nemlig en medvirkende årsak til mange ulykker.

Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet, og omfatter:

  • oppføring av bygninger.
  • innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid.
  • montering og demontering av prefabrikkerte elementer.
  • riving, demontering, ombygging og istandsetting.
  • sanering og vedlikehold.
  • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer.
  • graving, sprenging og annet grunnarbeid.
  • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Les mer om kurs i Byggherreforskriften, og se kommende kursdatoer her.

Ønsker dere tilbud på bedriftsintern opplæring kan dere ta kontakt med oss på telefon 21 54 40 10 eller sende en forespørsel til [email protected]

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS