Forebygg ulykker med riktig bruk av personløfter/lift

De siste årene har det blitt mer vanlig å bruke personløfter (lift) til arbeid i høyden. Men det er risikofylt arbeid, og årlig får Arbeidstilsynet 3 til 4 ulykkesmeldinger etter bruk av slike lifter. Ulykker er ofte svært alvorlige, og noen ganger også med dødelig utfall.

Dette sier i Arbeidstilsynet i en artikkel på sine nettsider. Personløftere kan gjøre det tryggere å arbeide i høyden, men samtidig får Arbeidstilsynet årlig flere meldinger om ulykker knyttet til personløft. De vanligste ulykkene skyldes fall fra plattform, klemming, velt, påkjørsler, mekaniske feil og elektrisk støt. Det kan være risikabelt å bruke lift, men med god planlegging og riktig bruk kan man unngå mange ulykker.

Skulle du ha tatt liftkurs? Se alle våre liftkurs her. Meld deg på i dag!

Bruk bruksanvisningen
Bruksanvisningen til personliften gir gode retningslinjer for hvordan man kan bruke liften trygt og uten fare for ulykker og skader. Det er for eksempel fortsatt slik at personløftere på det norske markedet ikke er laget for på- og avstigning i oppreist posisjon, og det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for trygg bruk.

Arbeidstilsynet gir råd for trygg bruk
Regelverket stiller krav til arbeid i høyden generelt, og Arbeidstilsynet gir særskilt veiledning om trygg bruk av personløfter. Veiledningen er rettet mot de som skaffer lifter, de som leder arbeidet med lifter og de som bruker lifter. Den er oppdatert etter innspill fra blant annet PLF (Personløfterforeningen), RVO bygg/anlegg og SfS BA (Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg) og på bakgrunn av beste praksis.

Arbeidsgiver har ansvaret
Det er arbeidsgiveren som har ansvar for å planlegge og risikovurdere arbeidet. Det betyr å kartlegge hvor risikoen er størst for skader og ulykker, og deretter gjøre det som er nødvendig for å forebygge dette. Hvis det viser seg at operatøren av liften ofte lener seg over rekkverket eller står på rekkverket, er det du som arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidstakeren ikke kan falle av, enten ved sikring eller ved bruk av lift som er tilpasset arbeidet.

Arbeidsgiver skal blant annet sørge for at
– arbeidet er godt planlagt og risikovurdert
– liften og annet arbeidsutstyr er CE-merket og godkjent for arbeidet som skal utføres
– bruksanvisningen til produsenten er tilgjengelig
– alle som bruker liften har fått nødvendig opplæring
– liften er kontrollert og vedlikeholdt, og at dette er dokumentert

Arbeidstilsynet anbefaler at ingen jobber alene
Ofte ser vi at personer som har vært i ulykker der personløftere er involvert, har måttet vente på hjelp fordi de har jobbet alene. Derfor anbefaler vi at arbeidsgiver utpeker en arbeidsleder som kan planlegge, kontrollere og overvåke arbeidet. Arbeidsleder skal også kunne hjelpe til med trygg evakuering/redning dersom det blir nødvendig.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

Skroll til toppen