Toppmeny

Nye kurs i vår kursportefølje

Vi i Trygg Kurs jobber hele tiden med å styrke vår posisjon som totalleverandør av kurs og opplæring ved å tilpasse vårt kursutvalg til våre kunders og markedets behov, uavhengig av om dette skyldes spesifikke lovendringer eller samfunnsendringer generelt. Vi synes det er spennende å se hvordan vi gjennom vårt kursutvalg i enda større grad kan hjelpe eksisterende og nye kunder. Som et resultat av denne kontinuerlige prosessen har vi nå utvidet vår kursportefølje med flere nye kurs.

Konflikthåndtering
Vi har etter flere år som tilbyder av kurs og rådgivning innen arbeidsmiljø sett et økende behov hos våre kunder for et kurs som går dypere inn i temaet konflikthåndtering. Dette har vi tatt konsekvensen og lanserer nå kurset “Konflikthåndtering på arbeidsplassen”
Les mer om kursinnhold og se oppsatte datoer her.

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen
Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Dette berører ansatte i mange forskjellige yrker f.eks. innen helsesektoren, arbeid med barn og unge, undervisningssektoren, overnatting og servering, hvor de ansatte blir utsatt for truende situasjoner hvor de må håndtere personer med utagerende atferd. Vi har nå laget en kurspakke med tilpasset innhold for ansatte, ledere, tillitsvalgte, veiledere med flere.
Les mer om de forskjellige kursene her og se oppsatte datoer.

Kurs for personvernombud
I dagens digitaliserte verden er personvern mer aktuelt enn noen gang tidligere. Aldri tidligere har vårt personvern vært under så stort press som nå, samtidig har nye og strengere personvernregler (GDPR) gitt alle virksomheter et større ansvar for å ivareta personvernet til sine kunder, leverandører og ansatte. Med vårt nye kurs “Kurs for Personvernombud” får du en god innføring i regelverket og de krav som stilles til din bedrift.
Les mer om kursinnhold og se oppsatte datoer her.

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS