Toppmeny

– Halvparten bryter regelverket ved kjøp av renhold

De aller fleste bedrifter som kjøper renholdstjenester, er opptatt av at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Likevel sjekker bare halvparten av innkjøperne om renholdsbyrået de bruker, driver lovlig. – Innkjøpere av renholdstjenester har en viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Dette viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for å kartlegge hvilken kunnskap innkjøperne i private bedrifter har om plikter de må oppfylle ved kjøp av renholdstjenester. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Innkjøperne skal kontrollere renholdernes lønn

I tillegg til å sjekke i renholdsregisteret på arbeidsstilsynet.no om renholdsvirksomheten de bruker er godkjent, skal de blant annet kontrollere at de som gjør rent har lovlige lønns- og arbeidsforhold. I og med at renholdsbransjen er allmenngjort, har alle som jobber i bransjen krav på minstelønn.

– Ved å kjøpe renhold lovlig bidrar innkjøperne til å bekjempe markedet for de useriøse. Samtidig bidrar de til å sikre at den som gjør rent på arbeidsplassen har forsvarlige og lovlige arbeidsforhold, sier Vollheim.

Enkelt å kjøpe godkjent

Innkjøperne kan enkelt sjekke i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no hvilke renholdsvirksomheter som er offentlig godkjent, og som dermed driver lovlig.

I tillegg har Arbeidstilsynet laget en guide ved kjøp av renholdstjenester, som skal hjelpe innkjøper med å ivareta informasjons- og påseplikten ved kjøp av renholdstjenester. Alle som kjøper renhold skal ha rutine for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at renholdsvirksomheten de bruker etterlever allmenngjøringsforskriften. Hensikten med guiden er at å gi innkjøperne veiledning og verktøy til å gjøre dette riktig. Arbeidstilsynets guide består av tre steg:

1. Rutine for å ivareta påseplikten
2. Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang
3. Sjekkliste for kontroll av HMS-kort i renholdskontrakter

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS