Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften

I dag publiseres to nye temaveiledere til storulykkeforskriften. De skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker. Veiledningene er laget av tilsynsmyndighetene, som for dette fagområdet består av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet. […]

Les mer

Trygg Kurs imøtekommer økt etterspørsel etter Branntettingskurs

Trygg Kurs AS opplever stor pågang innen opplæring i branntetting og vi har derfor satt opp ekstra kursdatoer utover våren og vil sette opp ytterligere datoer ved behov. Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. Gjennom denne opplæringen blir deltakerne […]

Les mer

HMS-ansvarlig dømt etter arbeidsulykke

En HMS-ansvarlig i en bedrift i Rygge er dømt til en måneds betinget fengsel for ikke å ha fulgt arbeidsmiljøloven i forbindelse med en dødsulykke i 2015. Tiltalte var ansvarlig for å sette i gang byggingen av et tak på et lagringsstativ for takstoler på selskapets arbeidsplass i Rygge, og var HMS-ansvarlig ved bedriften, melder […]

Les mer

– Viktig å bygge en kultur der vi lærer av våre feil

Arbeidstilsynets rapport Kompass nr. 8 2016 viser at nesten 50 prosent av alle ulykker i bygg- og anleggsnæringen er fallulykker. Det pekes også på at det ikke er mangel på tiltak, men det å skape en bevisst sikkerhetskultur som er mest krevende. Fall fra høyde, fall fra stillas og fallende gjenstander representerer 50 prosent av […]

Les mer

Nær halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyren

Ny statistikk fra DSB viser at 43 prosent av brannvesenets utrykninger i 2016 skyldtes komfyrbranner hjemme hos folk. Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 138 branner i private hjem, hele 1 344 av disse var branner eller branntilløp på komfyren. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp […]

Les mer

Nye maler for arbeidsavtaler fra Arbeidstilsynet

Mal for standard arbeidsavtale er revidert og tilgjengelig på sju språk. Det er blant annet gjort endringer som følge av nye regler om midlertidig ansettelse. I skjemaet er det lagt inn felt for midlertidig eller fast ansatt og for grunnlag for midlertidig ansettelse. Det er også lagt til veiledning for utfylling av skjemaet på baksiden. […]

Les mer

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går. – Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv – også på jobb. Den nye veilederen skal gjøre det enklere å sikre at vilkårene for […]

Les mer

Verkstedleder tiltalt etter dødsulykke i Lillesand

18-åring døde i en truckvelt i 2015. Nå er verkestedlederen tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Dødsulykken skjedde i februar 2015, da den 18 år gamle mannen, som var utplassert i bedriften, skulle løfte et 650 kilo tungt anleggshjul ned fra en henger, skriver Fædrelandsvennen. Under løftet kom hjulet i bevegelse, slik at trucken han satt […]

Les mer

25 arbeidsskadedødsfall i 2016

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt. I perioden fra 2012 til 2016 er det i snitt registrert 37 arbeidsskadedødsfall per år. – Jeg er glad for […]

Les mer

Mer dialog og samarbeid mellom Arbeidstilsynet og bedriftene

Dialog, veiledning, kunnskapsformidling og samarbeid er blant virkemidlene som Arbeidstilsynet skal bruke i 2017. Arbeids- og sosialdepartementet er i tildelingsbrevet for 2017 opptatt av at Arbeidstilsynet skal bruke ulike virkemidler i kontakt med bedriftene. Videre ønsker departementet mer systematisk bruk av dialog, samarbeid og kunnskapsformidling i kontakt på næringsnivå. Dialog med bedrifter og næringer skal […]

Les mer

Hvordan velger Arbeidstilsynet ut bedrifter for tilsyn?

Arbeidstilsynet har en ny strategi som virker fra 1. januar 2017. I denne strategien er satsingen på å bekjempe arbeidslivskriminalitet tydeliggjort sterkere enn tidligere. For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, må vi gjøre en enda tydeligere prioritering av hvor vi gjennomfører tilsyn. Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn hos cirka en av 17 virksomheter hvert […]

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar 2017

Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017. Presisering av krav til arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring Det er foretatt en presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring ved å skille på opplæringskrav til minikraner og […]

Les mer

40 omkomne i brann i 2016

Oppdaterte tall fra DSB viser at 40 personer omkom i brann i 2016. Julemåneden ble spesielt dyster for statistikken med åtte branndøde. På de siste 25 årene er 2008 året med flest omkomne i brann med 82 personer og 2015 er året med færrest omkomne med 35. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og […]

Les mer

Gasellebedrift for andre år på rad

Trygg Kurs er stolt over å ha blitt utnevnt til Gasellebedrift i 2016, for andre år på rad. Det er avisen Dagens Næringsliv som er ansvarlig for utnevnelsen som er basert på nøytrale og objektive kriterier. Hvert år er det i underkant av 2% av norske bedrifter som oppfyller kriteriene, langt færre får denne utnevnelsen to år […]

Les mer

Hver tredje adventsbrann skyldes åpen ild

Åpen ild er årsak til én av tre branner i julemåneden. Forsikringsbransjen vet hvordan du kan sikre deg. – Et øyeblikks uoppmerksomhet eller et blaff er alt som skal til før brannen er et faktum, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring. I fjor var det 168 boligbranner i desember, noe som var det […]

Les mer

Kurskalender for 1. halvår 2017 er klar

Kurskalenderen for 1. halvår 2017 er nå lagt ut på våre nettsider, og vi har satt opp kurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Ålesund. I vårt rikholdige kurstilbud finner du bl. a. følgende kurs: HMS-kurs for ledere, Verneombudskurs, Varme arbeider, Fallsikringskurs, Liftkurs, Brannforebyggende – Brannvernlederkurs, FSE-kurs, Instruert personell og Stillaskurs. Du kan […]

Les mer

– Må se på rutinene ved utstedelsen av HMS-kort

Nylig kom det frem at mange i byggenæringen mangler godkjente HMS-kort. Audun Lågøyr, direktør næringspolitikk i BNL, mener Arbeidstilsynet må justere måten kontrollene gjennomføres på slik at man ikke får et dårligere inntrykk av næringen enn det som faktisk er situasjonen. Lågøyr peker på at måten kontrollen gjennomføres og hvordan tallene presenteres gir et dårligere […]

Les mer

Arbeidstilsynets sjekklister ved tilsyn i bygg og anlegg

I perioden 2014 – 2016 prioriterer Arbeidstilsynet tilsynsaktiviteter i spesielt utsatte næringer i arbeidslivet. Bygg og anlegg er valgt fordi dette er en næring med en rekke utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet. Næringen har høy risiko for arbeidsskadedødsfall, forekomsten av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er høy og flere yrkesgrupper har samlet et høyt […]

Les mer

Mange mangler HMS-kort i byggebransjen

35 prosent av arbeidstakerne i byggebransjen mangler såkalte HMS-kort. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener tallet er altfor høyt. HMS-kortene er ID-kort som forteller hvem de ansatte på arbeidsplasser er og hvem de jobber for. I løpet av de første åtte månedene i år har Arbeidstilsynet ført tilsyn ved 2.500 virksomheter i byggenæringen, og fant ut […]

Les mer

Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått. Rapporten «Ulykker i bygg og anlegg 2015» presenterer utvikling i dødsulykker og skader i næringen, og den gir en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet […]

Les mer
Trygg Kurs AS