Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Kurskalender for 2. halvår 2017 er klar

Kurskalenderen for 2. halvår 2017 er nå lagt ut på våre nettsider, og vi har satt opp kurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. I vårt rikholdige kurstilbud finner du bl. a. følgende kurs: HMS-kurs for ledere, Verneombudskurs, Varme arbeider, Fallsikringskurs, Stolpe-, mast- og årlig nedfiringskurs, Liftkurs, Brannforebyggende kurs – «Brannvernlederkurs», FSE-kurs, Instruert […]

Les mer

Mer enn 1.000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år

20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1.000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år – hver fjerde i bygg og anlegg. – Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier Borghild Lekve, fungerende direktør i Arbeidstilsynet. Hvert år blir rundt 1.150 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet […]

Les mer

Fikk en tøff start på arbeidslivet

Hvert år blir 400 bygg- og anleggsarbeidere alvorlig skadet på jobb. Allerede som lærlinger fikk Eirik (19) og Thomas (24) kjenne på risikoen i en av landets mest utsatte bransjer. – Jeg skulle ta kjettingen av en blokk og så misforstod jeg og kollegaen min hverandre. Ved et uhell kom blokka og knuste alt som […]

Les mer

Alvorlig skadet i arbeidsulykke med vinkelsliper

En person ble skadet av vinkelsliper. En mann i 20-årene er brakt til akuttmottaket på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg etter en arbeidsulykke i Rambergveien. – Pasienten er innlagt og er stabil. Han er alvorlig skadet, melder SiV på Twitter. Politiet fikk melding om ulykken klokka 10.30. – Arbeidstilsynet er varslet. Det var under arbeid […]

Les mer

Én av fire tør ikke varsle

En fjerdedel av de som oppdager noe kritikkverdig på arbeidsplassen, velger å holde munn. Mange av de som varsler refses, baksnakkes og presses til å slutte. Dette kommer fram i Norsk Ledelsesbarometer, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Lederne. – På enkelte arbeidsplasser innledes det nærmest automatisk oppsigelsesprosess mot ansatte som er kritiske, kommenterer […]

Les mer

Samlet nødmeldingstjeneste for Innlandet

Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen åpnet torsdag den nye sentralen på Hamar. Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen åpnet torsdag den nye sentralen på Hamar. – Samlokalisering av […]

Les mer

To firmaer bøtelegges etter dødsulykke

En polsk mann døde på sin arbeidsplass i 2014. Nå er to Agder-firmaer dømt til å betale 1,4 millioner kroner. En 30 år gammel mann døde for nøyaktig tre år siden i en arbeidsulykke på Pukkverket i Arendal. Selskapene Lindland Maskin og Aust-Agder Jernmalmgruber er nå dømt til å betale 400.000 kroner hver i bøter […]

Les mer

Ønsker forutsigbare ansettelsesforhold for bemanningsansatte

NHO og NHOs landsforeninger foreslår at ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» kun skal gjelde vikarer. Gjennom den senere tid har man sett en økende tendens til at bedrifter inngår mer regulære innleieavtaler med bemanningsbedrifter innenfor områdene industri, bygg og anlegg. Dette er innleieavtaler som går lengere enn å dekke opp et midlertidig arbeidskraftbehov. […]

Les mer

Økt etterspørsel etter stolpe-, maste- og årlige nedfiringskurs

Trygg Kurs AS opplever stor pågang innen opplæring i arbeid i stolpe og mast, og årlige nedfiringkurs som er påkrevd i «Forskrift om utførelse av arbeid» kap. 17. Vi har derfor satt opp ekstra kursdatoer utover våren og vil sette opp ytterligere datoer ved behov. Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i […]

Les mer

Fortsatt behov for regionale verneombud

Årsrapportene fra de regionale verneombudene (RVO) viser at det fortsatt er behov for arbeidet de utfører ute på arbeidsplassene. De regionale verneombudene arbeider med å styrke vernearbeidet og bidrar til at virksomhetenes HMS-arbeid er i samsvar med arbeidsmiljøloven. I tillegg bidrar de med kyndig informasjon og veiledning, de gir muntlige råd og deler ut veiledningsmateriell. […]

Les mer

Skal gi entreprenører karakter i HMS

Både Gorm Frimannslund i Bane NOR og Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen åpner for å evaluere entreprenørenes HMS-arbeid. – Vi skal innføre karakterbok, sier Gustavsen. De to topplederne var tirsdag blant foredragsholderne under SHA-dagenes åpningsarrangement i Lillestrøm. Temaet er samhandling og erfaringsutveksling, og konferansen har som mål å løfte fram rollene til byggherren og […]

Les mer

Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften

I dag publiseres to nye temaveiledere til storulykkeforskriften. De skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker. Veiledningene er laget av tilsynsmyndighetene, som for dette fagområdet består av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet. […]

Les mer

Trygg Kurs imøtekommer økt etterspørsel etter Branntettingskurs

Trygg Kurs AS opplever stor pågang innen opplæring i branntetting og vi har derfor satt opp ekstra kursdatoer utover våren og vil sette opp ytterligere datoer ved behov. Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. Gjennom denne opplæringen blir deltakerne […]

Les mer

HMS-ansvarlig dømt etter arbeidsulykke

En HMS-ansvarlig i en bedrift i Rygge er dømt til en måneds betinget fengsel for ikke å ha fulgt arbeidsmiljøloven i forbindelse med en dødsulykke i 2015. Tiltalte var ansvarlig for å sette i gang byggingen av et tak på et lagringsstativ for takstoler på selskapets arbeidsplass i Rygge, og var HMS-ansvarlig ved bedriften, melder […]

Les mer

– Viktig å bygge en kultur der vi lærer av våre feil

Arbeidstilsynets rapport Kompass nr. 8 2016 viser at nesten 50 prosent av alle ulykker i bygg- og anleggsnæringen er fallulykker. Det pekes også på at det ikke er mangel på tiltak, men det å skape en bevisst sikkerhetskultur som er mest krevende. Fall fra høyde, fall fra stillas og fallende gjenstander representerer 50 prosent av […]

Les mer

Nær halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyren

Ny statistikk fra DSB viser at 43 prosent av brannvesenets utrykninger i 2016 skyldtes komfyrbranner hjemme hos folk. Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 138 branner i private hjem, hele 1 344 av disse var branner eller branntilløp på komfyren. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp […]

Les mer

Nye maler for arbeidsavtaler fra Arbeidstilsynet

Mal for standard arbeidsavtale er revidert og tilgjengelig på sju språk. Det er blant annet gjort endringer som følge av nye regler om midlertidig ansettelse. I skjemaet er det lagt inn felt for midlertidig eller fast ansatt og for grunnlag for midlertidig ansettelse. Det er også lagt til veiledning for utfylling av skjemaet på baksiden. […]

Les mer

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går. – Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv – også på jobb. Den nye veilederen skal gjøre det enklere å sikre at vilkårene for […]

Les mer

Verkstedleder tiltalt etter dødsulykke i Lillesand

18-åring døde i en truckvelt i 2015. Nå er verkestedlederen tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Dødsulykken skjedde i februar 2015, da den 18 år gamle mannen, som var utplassert i bedriften, skulle løfte et 650 kilo tungt anleggshjul ned fra en henger, skriver Fædrelandsvennen. Under løftet kom hjulet i bevegelse, slik at trucken han satt […]

Les mer