Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

25 arbeidsskadedødsfall i 2016

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt. I perioden fra 2012 til 2016 er det i snitt registrert 37 arbeidsskadedødsfall per år. – Jeg er glad for […]

Les mer

Mer dialog og samarbeid mellom Arbeidstilsynet og bedriftene

Dialog, veiledning, kunnskapsformidling og samarbeid er blant virkemidlene som Arbeidstilsynet skal bruke i 2017. Arbeids- og sosialdepartementet er i tildelingsbrevet for 2017 opptatt av at Arbeidstilsynet skal bruke ulike virkemidler i kontakt med bedriftene. Videre ønsker departementet mer systematisk bruk av dialog, samarbeid og kunnskapsformidling i kontakt på næringsnivå. Dialog med bedrifter og næringer skal […]

Les mer

Hvordan velger Arbeidstilsynet ut bedrifter for tilsyn?

Arbeidstilsynet har en ny strategi som virker fra 1. januar 2017. I denne strategien er satsingen på å bekjempe arbeidslivskriminalitet tydeliggjort sterkere enn tidligere. For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, må vi gjøre en enda tydeligere prioritering av hvor vi gjennomfører tilsyn. Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn hos cirka en av 17 virksomheter hvert […]

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar 2017

Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017. Presisering av krav til arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring Det er foretatt en presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring ved å skille på opplæringskrav til minikraner og […]

Les mer

40 omkomne i brann i 2016

Oppdaterte tall fra DSB viser at 40 personer omkom i brann i 2016. Julemåneden ble spesielt dyster for statistikken med åtte branndøde. På de siste 25 årene er 2008 året med flest omkomne i brann med 82 personer og 2015 er året med færrest omkomne med 35. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og […]

Les mer

Gasellebedrift for andre år på rad

Trygg Kurs er stolt over å ha blitt utnevnt til Gasellebedrift i 2016, for andre år på rad. Det er avisen Dagens Næringsliv som er ansvarlig for utnevnelsen som er basert på nøytrale og objektive kriterier. Hvert år er det i underkant av 2% av norske bedrifter som oppfyller kriteriene, langt færre får denne utnevnelsen to år […]

Les mer

Hver tredje adventsbrann skyldes åpen ild

Åpen ild er årsak til én av tre branner i julemåneden. Forsikringsbransjen vet hvordan du kan sikre deg. – Et øyeblikks uoppmerksomhet eller et blaff er alt som skal til før brannen er et faktum, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring. I fjor var det 168 boligbranner i desember, noe som var det […]

Les mer

Kurskalender for 1. halvår 2017 er klar

Kurskalenderen for 1. halvår 2017 er nå lagt ut på våre nettsider, og vi har satt opp kurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Ålesund. I vårt rikholdige kurstilbud finner du bl. a. følgende kurs: HMS-kurs for ledere, Verneombudskurs, Varme arbeider, Fallsikringskurs, Liftkurs, Brannforebyggende – Brannvernlederkurs, FSE-kurs, Instruert personell og Stillaskurs. Du kan […]

Les mer

– Må se på rutinene ved utstedelsen av HMS-kort

Nylig kom det frem at mange i byggenæringen mangler godkjente HMS-kort. Audun Lågøyr, direktør næringspolitikk i BNL, mener Arbeidstilsynet må justere måten kontrollene gjennomføres på slik at man ikke får et dårligere inntrykk av næringen enn det som faktisk er situasjonen. Lågøyr peker på at måten kontrollen gjennomføres og hvordan tallene presenteres gir et dårligere […]

Les mer

Arbeidstilsynets sjekklister ved tilsyn i bygg og anlegg

I perioden 2014 – 2016 prioriterer Arbeidstilsynet tilsynsaktiviteter i spesielt utsatte næringer i arbeidslivet. Bygg og anlegg er valgt fordi dette er en næring med en rekke utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet. Næringen har høy risiko for arbeidsskadedødsfall, forekomsten av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er høy og flere yrkesgrupper har samlet et høyt […]

Les mer

Mange mangler HMS-kort i byggebransjen

35 prosent av arbeidstakerne i byggebransjen mangler såkalte HMS-kort. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener tallet er altfor høyt. HMS-kortene er ID-kort som forteller hvem de ansatte på arbeidsplasser er og hvem de jobber for. I løpet av de første åtte månedene i år har Arbeidstilsynet ført tilsyn ved 2.500 virksomheter i byggenæringen, og fant ut […]

Les mer

Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått. Rapporten «Ulykker i bygg og anlegg 2015» presenterer utvikling i dødsulykker og skader i næringen, og den gir en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet […]

Les mer

Arbeidstilsynet forsterker innsats innen forebygging og mot arbeidslivskriminalitet

I perioden 2017 til 2019 skal Arbeidstilsynet satse mer på veiledning i den seriøse delen av arbeidslivet og sørge for at virksomhetene fortsatt prioriterer HMS i et forebyggende perspektiv. I samme periode prioriterer også Arbeidstilsynet innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. – Arbeidstilsynet skal gjøre en innsats der utfordringene er størst. Målet er at de som jobber i […]

Les mer

Med øye for sikkerhet

Øyeskader er for mange den store skrekken. Har man tilgjengelig øyeskyllemiddel på spray kan man yte førstehjelp inntil ambulanse og helsepersonell er på plass. Würth Norge er nå ute med ny type øyeskyll som man bare kan spraye rett på øyet for å rense og nøytralisere. – Har man fått noe på øyet, uansett om […]

Les mer

Arbeidstakers eget ansvar å komme seg på jobb

Du kan trekkes i lønn om du ikke er på jobb i tide. Togstreik, buss­for­sinkelser og plutselige snø­fall er ingen unn­skyldninger: Det er arbeids­takers eget ansvar å være på plass når arbeidsdagen begynner. – Arbeidsgiver må kunne forvente at arbeids­takerne følger med og plan­legger for varslede problemer som kan gjøre det vanskelig å komme til […]

Les mer

Færre dør i branner

24 personer har mistet livet i branner så langt i år. Det er på nivå med bunnrekordåret i fjor. Dødsbrannstatistikken for hele fjoråret viste 35 omkomne. Det er det laveste antall omkomne i brann på over 50 år. – I år som i fjor er tallet på omkomne i brann uvanlig lavt etter tredje kvartal. […]

Les mer

SSB: Fall vanligste arbeidsulykke

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, fulgt av det å bli truffet av én eller flere gjenstander. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer. 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall, viser nye tall fra SSB. Nytt i årets publisering er tall som viser […]

Les mer

Bor tett, øver ikke på brann

De som bor i blokker og borettslag øver svært sjelden på brann, viser en nye tall. Nå skjerper myndighetene kravene til brannsikkerhet. 76 prosent av de som bor i blokk sier at de aldri har vært med på en felles brannøvelse i borettslagets regi der de bor nå. Av de som bor i sameier, svarer […]

Les mer

Vi er trygt på plass i nye lokaler

Trygg Kurs har flyttet inn i nye lokaler i Oslo sentrum for å imøtekomme økt etterspørsel etter HMS- og sikkerhetsopplæring. Vi har hatt god og stabil vekst de siste årene og veksten har fortsatt i 2016. For å imøtekomme den store pågangen innen HMS-opplæring for ledere og verneombud og sikkerhetsopplæring, har vi nå flyttet inn […]

Les mer

Ny sertifisør for stillas

Fra juli 2016 er det SINTEF Byggforsk som sertifiserer stillasprodukter i Norge. Bakgrunnen for dette er endringer fra 1. juli i år i Produsentforskriften. Disse endringene fremgår av Lovdata. Det er SINTEF Byggforsk selv som opplyser om dette i en pressemelding. Overgangsordning Fram til 30. juni var det Arbeidstilsynet som utstedte typegodkjenning for stillasprodukter i […]

Les mer